Ôn thi Online

Onthionline.net Điểm thi ĐH CĐ 2013 ĐH Ngoại thương Hà Nội

Tìm điểm thi (tên hoặc SBD):

Chú ý : Tên thí sinh tìm kiếm gõ tiếng việt có dấu hoặc không dấu, nếu là số báo danh chỉ điền phần số của SBD

Ví dụ : - Tìm theo tên : Nguyễn Văn An , Nguyen Van An, - Tìm theo SBD : 868

Bạn muốn điểm thi tự động gửi lại ngay khi Bộ Giáo Dục công bố?

Hãy soạn tin: DBH  SốBáoDanh gửi 8549

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

Ví Dụ: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:

BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHAA123456 soạn tin:

DBH  KHAA123456 gửi đến số 8549

Bạn muốn điểm chuẩn tự động gửi lại ngay khi Bộ Giáo Dục công bố?

Hãy soạn tin: DBH  SốBáoDanh gửi 8649

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

Ví Dụ: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:

BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHAA123456 soạn tin:

DBH  KHAA123456 gửi đến số 8649

Top 100 của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội

SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
2222 Nguyễn Trần Thành Danh A 9.75 9.75 10.00 29.50 29.50
860 Nguyễn Trọng Hùng A 10.00 9.50 10.00 29.50 29.50
1960 Đoàn Thị Tuyết Trinh A 10.00 8.75 10.00 29.00 29.00
520 Nguyễn Thị Thu Hà A 9.25 9.50 10.00 29.00 29.00
1736 Nguyễn Thu Thảo A 9.50 9.50 10.00 29.00 29.00
1529 Đặng Minh Quang A 9.00 9.50 10.00 28.50 28.50
2020 Lê Anh Tuấn A 9.50 8.75 10.00 28.50 28.50
1710 Lê Thị Phương Thảo A 10.00 8.50 9.75 28.50 28.50
2092 Lê Việt Tùng A 9.75 9.00 9.75 28.50 28.50
20 Nguyễn Lê Việt Anh A 9.50 9.25 9.50 28.50 28.50
5913 Đỗ Khánh Hiền D1 9.00 9.50 9.50 28.00 28.00
551 Đoàn Trường Hải A 9.75 8.75 9.50 28.00 28.00
2626 Hoàng Đình Tài A 9.25 8.75 9.75 28.00 28.00
2608 Lê Đăng Quỳnh A 9.75 8.50 9.50 28.00 28.00
2631 Lê Minh Thái A 9.25 8.75 9.75 28.00 28.00
2204 Lê Ngọc Anh A 8.75 9.50 9.50 28.00 28.00
944 Lê Quốc Khánh A 9.50 8.50 10.00 28.00 28.00
2141 Lê Thanh Vinh A 8.75 9.50 9.50 28.00 28.00
535 Lê Thị Thanh Hà A 10.00 8.50 9.50 28.00 28.00
543 Ngô Thị Thu Hà A 10.00 8.50 9.50 28.00 28.00
1174 Nguyễn Hà Thành Luân A 9.00 9.00 9.75 28.00 28.00
758 Nguyễn Khắc Huy A 8.75 9.00 10.00 28.00 28.00
9713 Nguyễn Thị Thu Tâm D3 8.00 10.00 9.75 28.00 28.00
1103 Nguyễn Thị Thuỳ Linh A 9.25 8.50 10.00 28.00 28.00
1869 Nguyễn Thiện Toàn A 8.75 9.25 9.75 28.00 28.00
2233 Nguyễn Trí Đức A 9.00 8.75 10.00 28.00 28.00
4043 Vũ Hoài Sơn A1 8.50 9.50 9.75 28.00 28.00
218 Vũ Thị Linh Chi A 9.25 8.50 10.00 28.00 28.00
2480 Bùi Phương Hà A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
9299 Bùi Thị Thảo Hương D2 8.50 9.00 9.75 27.50 27.50
5914 Đặng Thị Hiền D1 8.50 9.50 9.25 27.50 27.50
1281 Đỗ Ngọc Thanh Nga A 9.00 8.75 9.50 27.50 27.50
2044 Đỗ Văn Tuấn A 9.00 8.75 9.75 27.50 27.50
1229 Hoàng Anh Minh A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
1116 Hoàng Diệu Linh A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
1467 Hoàng Minh Phúc A 10.00 8.00 9.50 27.50 27.50
81 Hoàng Thị Yến Anh A 9.50 8.25 9.50 27.50 27.50
228 Lê Đức Chính A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
844 Lê Đức Hùng A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
231 Lê Minh Chung A 9.00 9.00 9.50 27.50 27.50
8192 Lê Thảo Trang D1 8.50 10.00 8.75 27.50 27.50
59 Lê Thị Vân Anh A 9.25 8.25 9.75 27.50 27.50
184 Lương Hữu Bằng A 9.75 8.00 9.75 27.50 27.50
1604 Lương Ngọc Sơn A 9.00 8.75 9.75 27.50 27.50
2142 Lương Trọng Vinh A 8.75 8.50 10.00 27.50 27.50
1172 Lương Viết Lợi A 9.00 8.50 10.00 27.50 27.50
3686 Lý Lưu Ly A1 9.25 8.75 9.50 27.50 27.50
710 Mai Minh Hoàng A 9.00 8.50 10.00 27.50 27.50
490 Mai Thị Giang A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
4212 Nguyễn Bảo Thúy A1 9.25 8.50 9.50 27.50 27.50
35 Nguyễn Hải Anh A 8.75 8.50 10.00 27.50 27.50
2240 Nguyễn Hải Hà A 9.00 8.50 9.75 27.50 27.50
7328 Nguyễn Minh Phương D1 8.50 9.25 9.50 27.50 27.50
956 Nguyễn Nam Khánh A 9.00 8.25 10.00 27.50 27.50
202 Nguyễn Thế Căn A 8.75 8.75 9.75 27.50 27.50
515 Nguyễn Thị Hà A 9.75 7.75 10.00 27.50 27.50
1575 Nguyễn Thị Như Quỳnh A 9.50 8.25 9.75 27.50 27.50
1077 Nguyễn Thùy Linh A 10.00 7.75 9.50 27.50 27.50
1262 Nguyễn Trung Nam A 8.50 9.00 9.75 27.50 27.50
1968 Nguyễn Văn Trí A 9.25 8.25 10.00 27.50 27.50
886 Phạm Hùng Hưng A 9.25 8.25 9.75 27.50 27.50
866 Phạm Ngọc Hùng A 9.25 8.50 9.75 27.50 27.50
644 Phạm Thế Hiển A 9.00 8.50 10.00 27.50 27.50
1919 Phạm Thùy Trang A 9.75 8.25 9.50 27.50 27.50
1275 Phạm Văn Nam A 9.00 8.50 10.00 27.50 27.50
2671 Trần Đình Tiến A 8.75 8.75 9.75 27.50 27.50
1986 Trần Kiên Trung A 9.75 7.50 10.00 27.50 27.50
723 Trần Mạnh Hòa A 10.00 8.00 9.50 27.50 27.50
1862 Trần Việt Tiến A 9.25 8.75 9.50 27.50 27.50
2390 Trịnh Ngọc Tú A 9.00 8.25 10.00 27.50 27.50
131 Trương Tuấn Anh A 9.25 8.25 9.75 27.50 27.50
6364 Vũ Huyền Thiên Khuê D1 8.50 9.25 9.50 27.50 27.50
9281 Bùi Thị Chi Mai D2 8.50 8.25 10.00 27.00 27.00
882 Bùi Văn Hưng A 10.00 7.75 9.00 27.00 27.00
1372 Cấn Thị Nguyệt A 8.75 8.00 10.00 27.00 27.00
9179 Cao Thị Hồng Vân D1 8.00 10.00 8.75 27.00 27.00
6920 Đào Thị Hà My D1 8.00 9.50 9.25 27.00 27.00
6615 Đinh Thị Mai Linh D1 8.00 10.00 9.00 27.00 27.00
1003 Đinh Thị Ngọc Lan A 9.00 8.25 9.50 27.00 27.00
1381 Đỗ Thảo Nhi A 9.00 8.00 10.00 27.00 27.00
1062 Đỗ Thị Linh A 8.75 8.50 9.50 27.00 27.00
1304 Đỗ Thị Thuý Nga A 8.75 8.25 10.00 27.00 27.00
1741 Đỗ Thu Thảo A 9.50 8.00 9.25 27.00 27.00
5357 Hoàng Thị Duyên D1 8.00 9.75 9.00 27.00 27.00
3968 Lâm Hà Phương A1 9.00 8.00 9.75 27.00 27.00
754 Lê Hải Huệ A 8.75 8.50 9.75 27.00 27.00
2135 Lê Hoàng Việt A 9.25 8.00 9.50 27.00 27.00
1235 Lê Hồng Minh A 8.75 8.50 9.75 27.00 27.00
1758 Lê Hữu Thắng A 9.25 8.00 9.50 27.00 27.00
2131 Lê Quốc Việt A 8.75 8.50 9.50 27.00 27.00
2635 Lê Thị Phương Thảo A 9.75 8.00 9.00 27.00 27.00
99 Lê Tuấn Anh A 9.00 8.50 9.50 27.00 27.00
138 Lê Văn Tuấn Anh A 9.50 7.50 10.00 27.00 27.00
948 Lương Ngọc Khánh A 8.75 8.50 9.50 27.00 27.00
2459 Lương Thế Dương A 8.75 8.25 10.00 27.00 27.00
745 Lưu Thị Minh Huế A 9.25 8.25 9.50 27.00 27.00
8650 Mai Thị Tuyết Chinh D1 8.75 9.00 9.00 27.00 27.00
2031 Nguyễn Anh Tuấn A 9.00 8.50 9.50 27.00 27.00
2015 Nguyễn Công Trứ A 9.00 8.25 9.50 27.00 27.00
1322 Nguyễn Đăng Nghĩa A 9.50 7.50 10.00 27.00 27.00

Danh sách các trường đã công bố điểm ĐH CĐ năm 2013 :

CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật Thương Mại  

CĐ Y tế Hà Nội  

CĐ Sư Phạm Sóc Trăng  

ĐH Nguyễn Huệ - Tên quân sự: Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 (Thi ở phía Bắc)  

CĐ Bách Việt  

CĐ sư phạm Quảng Ninh  

CĐ Truyền hình  

CĐ Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội  

CĐ Xây Dựng 2  

CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp  

CĐ Cộng đồng Cà Mau  

ĐH Y khoa Vinh  

CĐ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du  

ĐH Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hóa  

ĐH Mỹ thuật Việt Nam  

CĐ Y tế Lạng Sơn  

CĐ CNTT Đã Nẵng  

CĐ Sư Phạm Trung ương - Nha Trang  

ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng  

CĐ Văn hoá Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn  

CĐ Kinh tế - Công Nghệ TPHCM  

ĐH Dân lập Văn Lang (HN)  

ĐH Thành Tây  

CĐ Công nghệ Hà Nội  

CĐ Xây dựng Số 1  

ĐH Bình Dương  

CĐ Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng  

CĐ Công nghệ Thông Tin - TP.HCM  

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp  

CĐ Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền trung  

CĐ Y Tế Phú Thọ  

ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Tp HCM (Hệ CĐ)  

ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Tp HCM  

ĐH Công nghệ Đông Á  

HV Ngân hàng * Cơ sở 2 ở Phú Yên  

ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Hệ CĐ Quân sự)  

ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Hệ CĐ Dân sự)  

CĐ Xây Dựng Nam Định  

CĐ Kinh tế kỹ thuật Trung Ương  

CĐ Sư phạm Cà Mau  

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam  

CĐ Giao thông vận tải miền Trung  

ĐH Sao Đỏ (Hệ Cao Đẳng)  

ĐH Tây Đô  

ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ Công an cơ sở phía Nam  

ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ Công an cơ sở phía Bắc  

CĐ Xây dựng công trình đô thị cơ sở Huế  

CĐ Nông nghiệp Nam Bộ  

ĐH Tài chính và quản trị kinh doanh  

ĐH Kinh Bắc  

ĐH Tài Chính - Kế Toán  

ĐH Xây dựng miền tây  

ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM  

HV Hậu Cần (Thi ở phía Bắc)  

Sỹ Quan Đặc Công (Thi ở phía Bắc )  

HV Biên Phòng (Thi ở phía Bắc)  

Sỹ Quan Phòng Hoá (Thi ở phía Bắc )  

Sỹ Quan Không Quân (hệ ĐH, thi ở phía Bắc )  

HV Hải Quân (Thi ở phía Bắc)  

ĐH Chính trị (Thi ở phía Bắc)  

HV Kỹ thuật Quân Sự (hệ quân sự)  

Sỹ Quan Lục Quân 1 (Thi ở phía Bắc)  

HV Phòng không - Không quân (Thi ở phía Bắc )  

Sỹ Quan Pháo Binh (Thi ở phía Bắc)  

HV Khoa Học Quân sự (Quân sự, thi ở phía Bắc)  

Sỹ Quan Công Binh (Quân sự, Thi ở phía Bắc )  

HV Quân Y (Quân sự, thi ở phía Bắc )  

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Hệ Q.sự - phía Bắc )  

Sỹ Quan Thông Tin (Thi ở phía Bắc )  

Sỹ Quan Tăng - Thiết Giáp (Thi ở phía Bắc )  

HV Quân Y (Quân sự, Thi ở phía Nam)  

CĐ Giao thông Vận tải 3  

CĐ Văn hoá Nghệ thuật TP. HCM  

ĐH Luật Hà Nội  

ĐH Công Nghệ Đồng Nai  

CĐ Sư phạm Hà Nam  

CĐ sư phạm Thừa Thiên Huế  

CĐ Kinh tế đối ngoại  

CĐ Sư Phạm Nha Trang  

CĐ kỹ thuật khách sạn và du lịch  

CĐ Cộng đồng Hà Nội  

ĐH Hà Hoa Tiên  

CĐ Sư phạm Tuyên Quang  

CĐ Thương Mại và Du Lịch  

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An  

CĐ Thương mại  

CĐ Vĩnh Phúc  

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc  

CĐ Hải Dương  

ĐH Y Hà Nội  

HV Kỹ Thuật Mật Mã  

ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh  

ĐH Ngân hàng TP HCM  

CĐ Kinh tế - kỹ thuật VINATEX TP HCM  

CĐ Tài chính - Hải quan  

CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình  

CĐ Thủy sản  

CĐ Sư phạm Kon Tum  

HV Hành Chính Quốc Gia (cơ sở phía Bắc)  

HV Hành Chính Quốc Gia (cơ sở phía Nam)  

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội  

ĐH Hải Phòng  

ĐH Bạc Liêu  

CĐ Phương Đông - Đà Nẵng  

CĐ Công nghiệp Huế  

ĐH Công Đoàn  

ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội  

CĐ Phát Thanh Truyền Hình I  

ĐH Hà Nội  

CĐ Xây Dựng Công trình Đô thị  

CĐ Văn hóa nghệ thuật ĐăkLăk  

HV Hậu cần hệ dân sự(CS miền bắc)  

HV Khoa Học Quân Sự (Dân sự, thi ở phía Bắc)  

ĐH Trần Đại Nghĩa (Hệ dân sự phía Bắc)  

CĐ Công nghiệp Cẩm Phả  

CĐ Cộng đồng Hà Tây  

ĐH Hoa Sen  

CĐ Y tế Quảng Nam  

CĐ Công nghiệp Hưng Yên  

CĐ Điện lực miền Trung  

CĐ Cộng đồng Hải Phòng  

CĐ Sư phạm Điện Biên  

CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Kon Tum  

CĐ Sư Phạm Vĩnh Long  

CĐ Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long  

CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long  

CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long  

CĐ Giao thông vận tải - TP. Hồ Chí Minh  

ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi tại Nha Trang)  

ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi ở Bắc Ninh)  

ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi tại TP Cần Thơ)  

ĐH Thành Đô  

ĐH Thăng Long  

Hệ CĐ - ĐH Nguyễn Tất Thành  

CĐ Y tế Hà Nam  

ĐH Kinh tế TP. HCM  

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam  

CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên  

ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Thi ở phía Nam )  

ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Thi ở phía Bắc )  

ĐH Kiến trúc Hà Nội  

ĐH Vinh  

ĐH Bách khoa Hà nội  

CĐ Cộng đồng Đồng Tháp  

CĐ Công nghiệp Nam Định  

CĐ kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang  

ĐH Đồng Nai  

CĐ Bách khoa Hưng Yên  

ĐH Quảng Bình  

ĐH Văn Hoá Hà Nội  

ĐH Sư Phạm Hà Nội 2  

CĐ Y tế Quảng Ninh  

CĐ Công thương TP.Hồ Chí Minh  

CĐ Công nghiệp Phúc Yên  

Hệ CĐ- ĐH Kinh tế- Kỹ thuật Hải Dương  

ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương  

ĐH Công nghiệp Việt - Hung  

HV Quản lý Giáo dục  

ĐH Nông nghiệp Hà Nội  

ĐH Nông Lâm TP. HCM  

ĐH Thái Bình  

ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

ĐH Mỏ Địa Chất  

CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn  

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ  

ĐH Y Dược TP HCM  

CĐ Kỹ thuật Cao Thắng  

Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế)  

CĐ Y tế Thái Nguyên  

ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí minh  

Khoa luật (Thuộc ĐH Huế)  

ĐH Kinh Tế - ĐH Huế  

Khoa Du lịch (ĐH Huế)  

ĐH Y - Dược Huế  

ĐH Sư Phạm Huế  

ĐH Nông Lâm Huế  

ĐH Ngoại Ngữ (ĐH Huế)  

ĐH Nghệ Thuật Huế  

ĐH Khoa Học Huế  

ĐH Huế (Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị)  

ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  

Khoa Y (ĐHQG HCM)  

ĐH Y Hải Phòng  

ĐH Thương Mại  

ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM  

ĐH Thể dục thể thao TPHCM  

CĐ Sư phạm Hà Giang  

ĐH Sư phạm Hà Nội  

ĐH Trà Vinh  

CĐ Y tế Thái Bình  

CĐ Sư phạm Yên Bái  

CĐ Công nghệ - Dệt may thời trang Hà Nội  

HV Ngoại Giao  

ĐH Công nghiệp Hà Nội  

CĐ Công nghiệp In  

ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh  

ĐH Tôn Đức Thắng  

ĐH Nội vụ Hà Nội  

ĐH Đại Nam  

HV Báo chí - Tuyên truyền  

HV Chính sách và Phát triển  

ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội  

CĐ Văn hóa Nghệ Thuật Nghệ An  

ĐH Sư Phạm TP HCM  

CĐ Sư phạm Hà Tây  

CĐ Công nghiệp Thái Nguyên  

Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)  

Khoa Công nghệ Thông tin (ĐH Thái Nguyên)  

ĐH Sư phạm Thái Nguyên  

ĐH Phòng cháy Chữa cháy (cơ sở phía Nam)  

ĐH Phòng cháy Chữa cháy (cơ sở phía Bắc)  

ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)  

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp( ĐH Thái Nguyên)  

ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)  

ĐH KH Tự Nhiên TP HCM  

Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)  

ĐH Y Khoa Thái Nguyên  

ĐH Khoa học Thái Nguyên  

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)  

ĐH Ngoại Ngữ (Thuộc ĐH Đà Nẵng)  

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum  

CĐ Sư Phạm Trung ương TP.HCM  

ĐH Công nghệ thông tin  

ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP HCM)  

ĐH Mở TP Hồ Chí Minh  

ĐH Điện Lực  

HV Ngân Hàng  

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định  

ĐH Xây Dựng Miền Trung  

CĐ Công nghiệp và Xây dựng  

HV Quân Y- hệ dân sự phía Nam  

HV Quân Y- hệ dân sự phía bắc  

ĐH Y Dược Cần Thơ  

HV Hàng không Việt Nam  

HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông HN (cơ sở phía Bắc)  

HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông (cơ sở phía Nam)  

ĐH Thủy Lợi CS2  

ĐH Thủy Lợi  

ĐH Sư Phạm( thuộc ĐH Đà Nẵng khối A,A1,C)  

ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Tp HCM  

ĐH Sao Đỏ  

ĐH Sài Gòn  

ĐH Quy Nhơn  

ĐH Phú Yên  

ĐH Ngoại ngữ ( ĐH QGHN )  

ĐH Lâm nghiệp - Cơ sở phía Nam  

ĐH Lâm nghiệp  

ĐH Lạc Hồng  

ĐH Kinh tế công nghiệp Long An  

ĐH Kinh tế (Thuộc ĐH Đà Nẵng khối A,A1)  

ĐH Điều dưỡng Nam Định  

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM  

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh  

ĐH Bách khoa TP HCM  

CĐ Viễn Đông  

CĐ Thống Kê  

CĐ Nông lâm Đông Bắc  

CĐ kỹ thuật Công nghiệp  

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ  

CĐ Công Nghệ Viettronics  

ĐH Sư phạm Đồng Tháp  

ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG  

ĐH Giao thông vận tải  

CĐ Hàng hải  

ĐH Y Thái Bình  

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

ĐH Giao thông vận tải (Cơ sở II - phía Nam)  

ĐH Dược Hà Nội  

ĐH Cần Thơ  

ĐH Bách Khoa (Thuộc ĐH Đà Nẵng)  

ĐH Xây Dựng  

HV Tài Chính  

ĐH Văn hóa TP HCM  

ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM  

ĐH Kinh Tế Quốc Dân  

ĐH Kiến Trúc TP HCM  

ĐH An Giang  

ĐH Hàng Hải  

ĐH Tây Nguyên  

ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội  

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

HV Y Dược học cổ truyền Việt Nam  

ĐH Luật TP HCM  

ĐH Tây Bắc  

ĐH Hồng Đức  

ĐH Hồng Bàng  

ĐH Tân Tạo  

ĐH Quốc Tế (ĐH QG Tp HCM)  

ĐH Thủ Dầu Một  

ĐH Công nghiệp Việt Trì  

ĐH Nguyễn Tất Thành  

ĐH Y Tế Công Cộng  

ÐH Nông Lâm Bắc Giang  

ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN)  

Khoa Y dược - (ĐH QGHN)  

Khoa Sư Phạm (ĐH QGHN)  

Khoa Luật (ĐH QGHN)  

ĐH Tiền Giang  

ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM  

ĐH Tài chính - Marketing  

ĐH Quảng Nam  

ĐH Ngoại thương Hà Nội  

ĐH Ngoại thương CS2  

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐG QGHN)  

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN)  

ĐH Hùng Vương(Phú Thọ)  

ĐH Dân Lập Hải Phòng  

ĐH Đà Lạt  

ĐH Công nghệ giao thông vận tải  

ĐH Công Nghệ (ĐH QGHN)  

ĐH Chu Văn An