Ôn thi Online

Chứng minh A,B,C là ba đỉnh của một tam giác

Lượt xem : 32.305
Trong không gian cho ba điểm .a.Chứng minh rằng là ba đỉnh của một tam giác.b.Tính chu vi và diện tích .Tính các góc của .c.Tính độ dài đường cao của kẻ từ đỉnh , bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác đó.d.Xác định tọa độ trực tâm của .e.Xác định tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp .f.Tính độ dài đường phân giác của kẻ từ đỉnh .g.Tìm tọa độ điểm thuộc để cân tại .h.Tìm tọa độ điểm để là hình bình hành.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Dùng định nghĩa giới hạn, hãy chứng minh trong

Bài tập tìm giới hạn của hàm số trong

Tìm giới hạn của hàm số trong

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học trong

Chứng minh dãy số trong

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn trong

Tính các tổng vô hạn trong

Giải các bất phương trình sau trong

Hãy tìm số hạng tổng quát trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Chứng mình quy nạp toán học trong

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác trong

Tìm giá trị lớn nhất của a trong

Chứng minh lôgarit trong

Chứng minh bất đẳng thức quy nạp toán học trong

Bài tập chứng minh Tam giác vuông trong

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tìm thể tích phần không gian giới hạn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)