Ôn thi Online

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2

Lượt xem : 250

Hn hp X gm C2H2 và H2 có cùng s mol. Ly mt lượng hn hp X cho qua cht xúc tác thích hp nung nóng, thu được hn hp Y gm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sc Y vào dung dch brom dư thì khi lượng bình brom tăng m gam so vi ban đu và thoát ra 4,48 lít hn hp khí (đktc) có t khi so vi H2 là 8. Đ đt cháy hoàn toàn Y cn 33,6 lít O2 (đktc). Giá tr m là

A. 14,0. B. 9,8. C. 10,8. D. 13,4.

Đóng góp bởi : hochoi

Thể loại bài tập : trắc nghiệm hóa học | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Dùng định nghĩa giới hạn, hãy chứng minh trong

Bài tập tìm giới hạn của hàm số trong

Tìm giới hạn của hàm số trong

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học trong

Chứng minh dãy số trong

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn trong

Tính các tổng vô hạn trong

Giải các bất phương trình sau trong

Hãy tìm số hạng tổng quát trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Chứng mình quy nạp toán học trong

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác trong

Tìm giá trị lớn nhất của a trong

Chứng minh lôgarit trong

Chứng minh bất đẳng thức quy nạp toán học trong

Bài tập chứng minh Tam giác vuông trong

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tìm thể tích phần không gian giới hạn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)