Ôn thi Online

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2

Lượt xem : 223 | Cập nhật : 2013-03-10 08:29:10

Hn hp X gm C2H2 và H2 có cùng s mol. Ly mt lượng hn hp X cho qua cht xúc tác thích hp nung nóng, thu được hn hp Y gm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sc Y vào dung dch brom dư thì khi lượng bình brom tăng m gam so vi ban đu và thoát ra 4,48 lít hn hp khí (đktc) có t khi so vi H2 là 8. Đ đt cháy hoàn toàn Y cn 33,6 lít O2 (đktc). Giá tr m là

A. 14,0. B. 9,8. C. 10,8. D. 13,4.

Đóng góp bởi : hochoi

Thể loại bài tập : trắc nghiệm hóa học | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)