Ôn thi Online

Hiện tượng quang - phát quang

Lượt xem : 208 | Cập nhật : 2013-03-16 10:16:32

. Phát biểu không đúng về hiện tượng quang - phát quang:

A. Quang - phát quang là hiện tượng ánh sáng làm kích thích một số chất phát ra ánh sáng khác

B. Hiện tượng phát sáng của lớp sơn trên các biển báo giao thông, cc chỉ giới là kết quả của hiện tượng quang - phát quang.

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng từ gương cũng là hiệnợng quang - phát quang.

D.ớc sóng của ánh sáng phát quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Đóng góp bởi : changhot

Thể loại bài tập : vật lý 12 | ánh sáng | quang điện | phát quang |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)