Ôn thi Online

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 329
Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
jjjj
30 Apr 2013

\prod \sum

2013-07-20 07:07:36

Cách bạn giải tương đối ngắn và hay, nhưng mình thấy bạn trình bày như vậy khó xem và cũng khó hiểu đối với các bạn mới tiếp cận dạng này. Mình xin trình bày một cách khác, hơi dài hơn nhưng dễ hiểu và logic, có thể giúp các bạn hiểu sâu vào vấn đề.

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Vẽ đồ thị hàm số sau trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải và biện luận theo tham số phương trình trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm tập xác định của các hàm số trong

Chứng minh rằng hàm số sau đơn điệu trong

Bài tập hàm số đồng biến, nghịch biến trong

Bài tập về hàm số mũ trong

Tìm tập xác định của các hàm số sau trong

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau trong

Bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số trong

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số trong

Xét tính đồng biến và nghịch biến trong

Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu trong

Với những giá trị nào của m thì f(x) là hàm số bậc nhất trong

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn trong

Chứng minh hàm số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)