Ôn thi Online

Bài tập điều chế được poli(vinyl ancol)

Lượt xem : 959 | Cập nhật : 2013-03-17 08:58:20

Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3. B. CH2=CH-OCOCH3. C. CH2=CH-COOC2H5. D. CH2=CH-CH2OH.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | CTPT | hóa học hưu cơ |

Ý kiến phản hồi (0) phản hồi

Nhập tên của bạn :


Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(3000)

(1940)

(909)

(751)

(689)

(652)

(643)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(358)

(353)

(341)

(326)

(312)

(310)

(305)

(297)

(295)

(281)

(255)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(195)