Ôn thi Online

Tơ lapsan thuộc loại nào

Lượt xem : 929 | Cập nhật : 2013-03-17 09:12:17

Tơ lapsan thuộc loại

A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | trắc nghiệm hóa học |

tran thi my ha
30 May 2013

to lapsan thuoc loai to gi

tran thi my ha
30 May 2013

to lapsan thuoc loai to gi

tran thi my ha
30 May 2013

to lapsan thuoc loai to gi

tran thi my ha
30 May 2013

chat ko co tinh chat luong tinh la g

2014-05-23 05:23:19

mỹ hà: thuộc loại D bạn ak

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1417)

(962)

(751)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(359)

(353)

(341)

(336)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(287)

(281)

(255)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(232)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)