Ôn thi Online

Công thức của X là

Lượt xem : 259 | Cập nhật : 2013-03-27 04:25:13

Cho 4,4 gam một andehyt no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 21,6 gam kim loại Ag. Công thức của X là

A. CH3CHO. B. C3H7CHO. C. HCHO. D. C2H5CHO.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : docaothaomy | Bevandan | tata2017 |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

rweerwee
07 Apr 2013

D/a dug la    A. CH3CHO.

haluong
08 Jun 2013

th1: công thức andehit là HCHO .loại vì số mol của ag k bang 4 lan so mol andehit .

th2: gọi ct la CnH2n+1CHO

CnH2n+1CHO32 ----> 2Ag . so mol ag =0,2 . suy ra so mol andehit bang 0,1 . suy ra n=1 . suy ra ct :CH3CHO

mon
27 Jun 2013

đáp án A. CTCT của X là CnH2n+1CHO. tỷ lệ mol giữa anđehit và Ag là 0.2 : 0.1. nên ta có  n=1 >> CTCT of X

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)