Ôn thi Online

Ăn mòn hóa học

Lượt xem : 246

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá trong các thí nghiệm sau đây là bao nhiêu?
(1) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 . (2) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 (4) Cho Zn vào dung dịch HCl.
(5) Cho hợp kim Cu-Ag vào dung dịch MgCl2.
(6) Đồ vật bằng thép phủ sơn rất kín ngoài không khí ẩm.
(7) Cho một miếng gang vào nước vôi trong.
(8) Vỏ tàu biển bằng thép được gắn miếng Zn ở phần ngập trong nước biển.

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cuonghoa

Thành viên đã lưu bài này : nguyenlehuyen1996 | phamphuongnam | congdannguyentrai |

Thể loại bài tập : ăn mòn | phản ứng ăn mòn | phản ứng hóa học | hóa học 12 |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Dùng định nghĩa giới hạn, hãy chứng minh trong

Bài tập tìm giới hạn của hàm số trong

Tìm giới hạn của hàm số trong

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học trong

Chứng minh dãy số trong

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn trong

Tính các tổng vô hạn trong

Giải các bất phương trình sau trong

Hãy tìm số hạng tổng quát trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Chứng mình quy nạp toán học trong

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác trong

Tìm giá trị lớn nhất của a trong

Chứng minh lôgarit trong

Chứng minh bất đẳng thức quy nạp toán học trong

Bài tập chứng minh Tam giác vuông trong

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tìm thể tích phần không gian giới hạn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)