Ôn thi Online

Phản ứng hóa học của Axetilen

Lượt xem : 16 | Cập nhật : 2014-05-23 09:43:53

Axetilen cháy cho ngọn lửa sáng hơn metan vì :

A) Hàm lượng cacbon trong axetilen cao hơn so với hàm lượng cacbon trong metan

B) Phân tử axetilen ít hiđro hơn so với phân tử metan

C) Phân tử axetilen có liên kết ba trong phân tử

D) Phân tử axetilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : daica93

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Axetilen | phản ứng hóa học | Phân tử axetilen | hóa học 9 | hóa học |

2014-05-23 03:28:08

Đáp án C: Liên kết ba trong phân tử nên dễ cháy hơn

2014-05-23 03:52:42

câu này khó quá! ai giúp mình với :'(

2014-05-23 04:05:53

Đáp án C
Câu hỏi rất hữu ích, liên quan đến cấu trúc hóa hocj và thực tế.
Đề bài đơn giản dễ hiểu

2014-05-30 05:40:40

A chứ nhỉ

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)