Ôn thi Online

Giải phương trình bậc hai

Lượt xem : 190 | Cập nhật : 2015-04-24 04:16:59

Giải phương trình

Resized Image

Đóng góp bởi : anhmattrang

Thể loại bài tập : Giải phương trình bậc hai | đại số 8 | giải phương trình |

Bài tập khác

Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn trong

Tìm cặp phương trình tương đương trong

Giải các bất phương trình - đại số 8 trong

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình trong

Tính chiều dài quãng đường trong

Tìm số có hai chữ số ban đầu. trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải các phương trình trong

Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần trong

Xác định trung điểm các đoạn thẳng trong

Thực hiện phép tính trong

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần- đại số 8 trong

Bài tập toán đại số 8 trong

Phân tích đa thức thành nhân tử- toán 8 trong

Phân tích thành nhân tử: trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm các số nguyên( đại số 7) trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Thu gọn biểu thức trong

Tính giá trị của đa thức trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)