Ôn thi Online

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2015-04-26 03:20:16

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

Resized Image

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thể loại bài tập : phản ứng hóa học | hóa học 11 | phương trình phản ứng |

Bài tập khác

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Phương trình ion trong

Viết phương trình phân tử trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức phân tử trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Phân biệt 4 chất lỏng trong

Tính diện tích toàn phần của tứ diện trong

Tính thể tích khối chóp trong

Tính tỉ trọng của vật nuôi trong

Hai nhà máy thủy điện lớn nhất trong

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)