Ôn thi Online

Biểu diễn các lực từ tác dụng

Lượt xem : 208 | Cập nhật : 2015-05-03 03:16:41

Một khung dây cứng đồng chất hình chữ nhật MNPQ, cạnh MN = a = 20 cm, MQ = 10cm, đặt trong một từ trường đều, vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng MNPQ. Dòng điện có cường độ 3A đi vào M và đi ra N.
a/ Biểu diễn các lực từ tác dụng lên các cạnh ?
b/ Tính độ lớn các lực trên.
c/ Xác định kực từ tổng hợp tác dụng lên toàn bộ khung dây

Đóng góp bởi : giotsuong1

Thể loại bài tập : vật lý lớp 9 | vecto cảm ứng | lực từ | cường độ dòng điện |

Bài tập khác

Tính tốc độ chuyển động của electron trong

Xác định lực từ tác dụng lên vật trong

Nét nổi bật của khu vực Mĩ-La tinh trong

Ý nghĩa của cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong

Tổng thống người da đen đầu tiên Nam Phi trong

Tổ chức viết tắt là SEATO trong

Các nước gọi là con rồng châu á trong

Các nước xã hội chủ nghĩa của đông Âu trong

Thành tựu của Liên Xô 1961 trong

Ứng dụng của khoa học kĩ thuật với con người trong

Nhiệm vụ chính của liên hợp quốc trong

Chứng minh câu"có chí thì nên" trong

Chuyển câu chủ động thành bị động trong

Khái niệm về câu đặc biệt trong

Khái niệm về tục ngữ trong

hóa học 11. trong

hóa học 11. trong

Cảm nhận đoạn văn trong Người lái đò Sông Đà trong

Cảm nhận đoạn thơ Tràng giang - Huy Cận trong

Cảm nhận đoạn thơ trong Đây thôn Vĩ Dạ trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)