Ôn thi Online

Tìm các giá trị nguyên

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2015-05-08 02:18:27

Cho biểu thức

Resized Image

a) Với giá trị nào của x thì A xác định.
b) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.
c) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên.

Đóng góp bởi : thanhlong1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tìm các giá trị nguyên | toán lớp 9 | giá trị nhỏ nhất |

Bài tập khác

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải phương trình bậc ba trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Giải bài toán bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Tính diện tích tứ giác- hình học 9 trong

Tính độ dài đường phân giác trong

Chứng minh tam giác vuông trong

Tính diện tích của tứ giác trong

Tính chiều cao của hình thang trong

Tính chu vi và diện tích tam giác trong

Dựng góc nhọn của tam giác trong

Bài tập hình học 9 cực hay trong

Viết công thức tính tỉ số lượng giác trong

Sắp xếp các tỉ số lượng giác trong

Tìm trực tâm của tam giác trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Chứng minh phương trình có nghiêm duy nhất trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)