Ôn thi Online

Vị trí ảnh hưởng đến tự nhiên nước ta

Lượt xem : 110 | Cập nhật : 2015-05-28 11:34:05

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mientay1

Thể loại bài tập : địa lý lớp 12 | vị trí địa lý | điều kiện tự nhiên |

Bài tập khác

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong

Thành phần tự nhiên nước ta trong

Vùng núi Trường son Bắc và Trường sơn Nam trong

Đột biến không làm mất vật chất di truyền trong

Nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội trong

Đặc điểm của thể đơn bội trong

Tính trạng chất lượng trong

Khái niệm về tính trạng tương phản trong

Khái niệm alen trong

Khái niệm dòng thuần về 1 tính trạng trong

Đặc tính di truyền của giống thuần chủng trong

Tính trạng trung gian trong

So sánh bản chất alen trội và alen lặn trong

Khái niệm kiểu gen trong

Khái niệm kiểu hình trong

Định nghĩa gen trong

Định nghĩa gen không alen trong

Khái niệm vốn gen trong

Điểm nổi bật trong nghiên cứu của Menđen trong

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)