Ôn thi Online

Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm”

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2015-06-21 03:49:30

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm” vào ngày tháng, năm nào ?
a- 19/12/1946 b- 22/12/1944
c- 02/9/1945 d- 23/9/1945

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngaytuoidep

Thể loại bài tập : lịch sử 9 | lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến | hồ chí minh |

Bài tập khác

Nguyên nhân ta kí hiệp định hòa hoãn với Pháp trong

Bốn tỉnh giành chính quyền sớm trong

Hoạt động của tổ chức ASEAN trong

Thời gian cách mạng Cu Ba thắng lợi trong

Năm mệnh danh là năm châu Phi trong

Năm Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo trong

Điều kiện chất lỏng tinh khiết trong

Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử trong

Tác dụng của máy biến thế trong

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong

Khái niệm chất cách điện trong

Quy ước chiều dòng điện trong

Sơ lược về cấu tạo nguyên tử trong

Khái niệm dòng điện chạy qua các vật dẫn trong

Định nghĩa chất dẫn điện trong

Vật cách điện trong

Chiều của dòng điện trong một mạch điện kín trong

Vật có tác dụng từ trong

Khái niện vật dẫn điện trong

Khái niệm dòng điện trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)