Ôn thi Online

Tìm giá trị nhỏ nhất

Lượt xem : 26 | Cập nhật : 2015-09-17 04:04:34

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = ( x + 1 ) ( x + 4 ) ( x + 5 ) ( x + 8 )
b) Cho x + 2y = 5 ; Chứng minh x2 – 9 y2 45

Đóng góp bởi : viva

Thể loại bài tập : Tìm giá trị nhỏ nhất | toán lớp 7 |

Bài tập khác

Giải phương trình- toán 7 trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tìm số dư của biểu thức trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

vật lý trong

tính tỉ lệ giao tử trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm tập hợp điểm trong

Lập phương trình bậc hai trong

Trục căn thức ở mẫu trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức- đại số 9 trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức- đại số 9 trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Tính giá trị của tham số trong

Tính diện tích tam giác trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(341)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)