Ôn thi Online

Tìm phương trình chính tắc của elip

Lượt xem : 179 | Cập nhật : 2015-09-20 03:32:37

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm: A(–4; 3), B(–1; –3), C(5; –1)
a) Tìm phương trình đường cao qua C và trung tuyến qua A của tam giác ABC.
b) Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
c) Tìm phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) đi qua A và điểm A nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông.

Bài tập khác

Tính giá trị biểu thức trong

Giải phương trình - toán 10 trong

Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn trong

Kể tên các quốc gia cổ đại phương đông trong

Bài tập 4 điện trở mắc nối tiếp trong

Bài tập với hai gương phẳng- vật lý 9 trong

Tính thời gian nóng chảy của nước trong

Tính hiệu điện thế hiệu dụng trong

Tính tiêu cự của thấu kính trong

Tính thể tích khí oxi cần dùng trong

Phương pháp hóa học phân biệt các chất trong

Sơ đồ phản ứng hóa học trong

Viết công thức cấu tạo trong

Tính thể tích không khí (đkc) trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Bài tập vật lý 9- thấu kính trong

Tính tổng điện năng tiêu thụ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Cách sử dụng thấu kính trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(341)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)