Ôn thi Online

Viết phương trình chính tắc của elip

Lượt xem : 42 | Cập nhật : 2015-10-01 03:33:42

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:
1/ Độ dài trục lớn 10 và tiêu cự 8
2/ Tiêu cự 6 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 16 và độ dài trục lớn 8
4/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 32, tâm sai là ½

Đóng góp bởi : yenkho

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 11 | phương trình chính tắc | elip | tiêu cự | tâm sai |

Bài tập khác

Xác định thiết diện của hình hộp trong

Viết phương trình đường tròn trong

Viết phương trình mặt phẳng 2 trong

Bài tập về hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

T́ìm quỹ tích điểm trong

Tìm phương trình đường thẳng trong

ngữ văn 6 trong

Bài tập vật lý 7 trong

Tính chỉ số ampe kế trong mạch điện trong

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7 trong

Bài tập lý thuyết vật lý 7 trong

Tính độ lớn của góc tới trong

Đặc điểm chung của vật phát ra âm trong

Giải thích hiện tượng nhật thực trong

Bài tập hai lực đồng quy trong

Bài tập về hệ thức Niuton trong

Tính công sai và công bội trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Tập xác định của hàm số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)