Ôn thi Online

Viết phương trình chính tắc của elip- hình học 11

Lượt xem : 80 | Cập nhật : 2015-10-01 03:38:56

- Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình

Resized Image
- Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai =\sqrt{5}/3 , hình chữ nhật cơ sở có chu vi =20

Đóng góp bởi : yenkho

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình chính tắc | elip | hình học 11 |

Bài tập khác

Xác định tiêu điểm tâm sai của elip trong

Viết phương trình elip trong

Viết phương trình chính tắc của elip trong

Xác định thiết diện của hình hộp trong

Viết phương trình đường tròn trong

Viết phương trình mặt phẳng 2 trong

Bài tập về hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

T́ìm quỹ tích điểm trong

Tìm phương trình đường thẳng trong

ngữ văn 6 trong

Bài tập vật lý 7 trong

Tính chỉ số ampe kế trong mạch điện trong

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7 trong

Bài tập lý thuyết vật lý 7 trong

Tính độ lớn của góc tới trong

Đặc điểm chung của vật phát ra âm trong

Giải thích hiện tượng nhật thực trong

Bài tập hai lực đồng quy trong

Bài tập về hệ thức Niuton trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)