Ôn thi Online

Tính hiệu suất của bộ nguồn

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2015-10-11 03:42:45

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image

Bài tập khác

Tính lực tương tác tĩnh điện trong

Tìm vận tốc của các vật trong

Chuyển động biến đổi nhiệt lượng sang công trong

Vẽ đồ thị biểu diễn trong

Tính nhiệt độ đã đun nóng trong

Tìm độ lớn của vận tốc trong

Tính quãng đường vật trượt trên mặt phẳng trong

Tính lực cản của mặt đường. trong

Tính quãng đường vật rơi tự do trong

Khái niệm nội năng của vật trong

Hoạt động chính của phong trào Đông du trong

Pháp tấn công vào thuận An trong

Kêt quả của chiến tranh thế giới thứ hai trong

Xác định các đường tiệm cận trong

Tìm giá trị cực đại trong

Lập quy trình bấm phím liên tục trong

Tìm thể tích khối tứ diện trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình- toán 12 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)