Ôn thi Online

Vẽ đồ thi mạch điện

Lượt xem : 59 | Cập nhật : 2015-10-12 04:35:59

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 2 bóng đèn cùng loại như nhau được mắc song song, một ampe kế để đo cường đô dòng điện trong mạch chính, công tắc đóng rồi biểu diễn chiều dũng điện trong mạch
b/Trong mạch trên nếu tháo một bóng đèn thỡ búng cũn lại cú sỏng khụng? Sáng mạnh hơn hay yếu hơn?
c/ Cho biết số chỉ của ampe kế A ở mạch chính là 0,37 A, số chỉ của ampe kế A2 ở mạch rẽ 2 là 0,18 A, tìm số chỉ của ampe kế A1 ở mạch rẽ 1

Đóng góp bởi : hoalando

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sơ đồ mạch điện | ampe kế | cường độ dòng điện | vật lý 7 |

Bài tập khác

Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch trong

Tìm giá trị góc tới trong

Viết phương trình phân tử và ion trong

Tính nồng độ mol của HNO3 trong

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính khối lượng chất kết tủa trong

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu trong

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn trong

Thực hiện chuỗi phản ứng trong

Xác định công thức của oxit sắt. trong

Tính khối lượng hỗn hợp trong

Tính tổng các muối khan thu được trong

Viết phương trình phân tử trong

Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân trong

Viết phương trình hoá học trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng trong

Xác định công thức cấu tạo trong

Gọi tên các hợp chất hữu cơ trong

Viết công thức cấu tạo thu gọn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)