Ôn thi Online

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Lượt xem : 59 | Cập nhật : 2015-10-14 03:12:39

Người ta thống kê số cuộn phim của một phóng viên chụp được trong 10 ngày như sau: 7 9 13 21 6 13 14 7 12 18
a) Tìm số trung bình, số trung vị.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Đóng góp bởi : tocxinh

Thể loại bài tập : toán 10 | số trung bình | số trung vị | phương sai | độ lệch chuẩn |

Bài tập khác

Chứng minh biểu thức trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch trong

Vẽ ảnh của vật qua gương trong

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong

Vẽ đồ thi mạch điện trong

Tìm giá trị góc tới trong

Viết phương trình phân tử và ion trong

Tính nồng độ mol của HNO3 trong

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính khối lượng chất kết tủa trong

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu trong

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn trong

Thực hiện chuỗi phản ứng trong

Xác định công thức của oxit sắt. trong

Tính khối lượng hỗn hợp trong

Tính tổng các muối khan thu được trong

Viết phương trình phân tử trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)