Ôn thi Online

Đơn giản và tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 122 | Cập nhật : 2015-10-14 04:05:51

Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image

2).Chứng minh đẳng thức sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : tocxinh

Thể loại bài tập : toán lớp 10 | đơn giản biểu thức | chứng minh đẳng thức |

Bài tập khác

Giải bất phương trình 1 trong

Một số bài giải phương trình hay trong

Chứng minh tứ giác là hình vuông trong

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt trong

Tính sin,cos trong

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm ẩn để phương trình vô nghiệm trong

Xác định hệ số của phương trình trong

Tính tỉ số diện tích 2 tam giác trong

Tìm giá trị biểu thức trong

Giải hệ phương trình- toán 10 trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm giá trị lớn nhất biểu thức trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm tâm và bán kính đường tròn trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Viết phương trình tổng quát trong

Tính diện tích tam giác trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)