Ôn thi Online

Tính cường độ dòng điện

Lượt xem : 211 | Cập nhật : 2015-10-20 03:28:11

Cho mạch điện như hình 2,
Resized Image
với : U = 90V, R1 = 45 ,
R2 = 90 , R4 = 45 ; đèn có điện trở R3 = 15 .
a) Tính cường độ dòng điện qua đèn khi khóa K mở.
b) Tính cường độ dòng điện qua khóa K khi K đóng.

Đóng góp bởi : honglai

Thể loại bài tập : cường độ dòng điện | vật lý 9 | điện trở |

Bài tập khác

Tính tiêu cự của thấu kính trong

Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt trong

Tìm tham số m trong

Viết phương trình đường tròn trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

.Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Giải bất phương trình 1 trong

Một số bài giải phương trình hay trong

Chứng minh tứ giác là hình vuông trong

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt trong

Tính sin,cos trong

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm ẩn để phương trình vô nghiệm trong

Xác định hệ số của phương trình trong

Tính tỉ số diện tích 2 tam giác trong

Tìm giá trị biểu thức trong

Giải hệ phương trình- toán 10 trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)