Ôn thi Online

Viết phương trình chính tắc của elip

Lượt xem : 138 | Cập nhật : 2015-10-22 03:31:37

Bài 1. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M(1 ; 2), N(5 ; 2) và P(1 ; -3) và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Bài 2. Cho ba điểm .
Resized Image
Viết phương trình chính tắc của elip có tiêu điểm là F1, F2 và đi qua điểm I.

Bài tập khác

Biến đổi tích thành tổng trong

Chứng minh đẳng thức đúng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Nhận dạng tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Viết phương trình 3 cạnh của tam giác trong

Giải hệ phương trình- toán 11 trong

Tính diện tích thiết diện trong

Tìm cấp số cộng trong

Tính các giới hạn trong

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng trong

Xác định tọa độ các tiêu điểm trong

Biện luận phương trình theo nghiệm trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Help....... trong

Tính điện trở tương đương trong

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)