Ôn thi Online

Tìm tổng số hạt mang điện tích

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2015-11-03 03:29:17

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

Đóng góp bởi : chichbong2

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | hạt pronton | hạt noton | nguyên tử kim loại | hạt mang điện |

Bài tập khác

Yếu tố quyết định năng suất cây trồng trong

Dạng phân giải không sinh khí CO2 trong

Ống tiêu hóa của thú ăn thịt trong

Hiện tượng mọc vống của thực vật trong

Chu trình hoạt động của tim trong

Chu kì xoắn của ADN trong

Bài tập sinh học 11 trong

Ưu điểm sinh sản vô tính ở động vật trong

Ý nghĩa của thụ tinh kép trong

Loài động vật có dạ dày 4 ngăn trong

Viết các phương trình biểu diễn hóa học trong

Khai triển biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

tế bào trong

Khảo sát hàm số trong

Tính lim trong

Giải phương trình lượng giác trong

trong

Đề cương ôn tập Lịch Sử lớp 7 1 tiết trong

Sản phẩm của pha sáng trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)