Ôn thi Online

Biểu diễn dòng điện chạy trong mạch

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2015-11-20 03:47:25

a) Nêu qui ước chiều dòng điện?

b) + Vẽ sơ đồ mạch điện kín đơn giản gồm: 1 nguồn điện (1pin), dây dẫn, 1 công tắc đóng, 1 bóng đèn.

+ Biểu diễn dòng điện chạy trong mạch?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giaothua

Thể loại bài tập : sơ đồ mạch điện | vật lý 7 | quy ước chiều dòng điện |

Bài tập khác

Bài tập HNO3 cực khó trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Bài tập vật lý 7 trong

. Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Bài tập về gương phẳng trong

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong

Tìm giá trị góc tới trong

Ảnh tạo bởi gương phẳng trong

Môi trường truyền âm trong

Định luật truyền thẳng của ánh sáng trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Bài tập về parabol trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Chưng minh đường tròn có tiếp tuyến trong

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt trong

Giải phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(341)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)