Ôn thi Online

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 22 | Cập nhật : 2015-12-01 03:44:34

Cho hàm số
Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Đóng góp bởi : lanntay

Thể loại bài tập : phương trình tiếp tuyến | đồ thị hàm số | hoành độ |

Bài tập khác

Bài tập HNO3 cực khó trong

Xác định công sai của cấp số cộng trong

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Giải các phương trình trong

Tính khoảng cách giữa 2 đường chéo trong

Giải bất phương trình trong

Tính thể tích khối chóp trong

Khảo sát vẽ đồ thị trong

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các giá trị của tham số trong

Viết phương trình đường cao trong

Tính tích phân trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát hàm số trong

Bài tập toán 12 hay trong

Tìm tọa độ điểm trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)