Ôn thi Online

Tính hiệu điện thê- vật lý 9

Lượt xem : 170 | Cập nhật : 2015-12-03 03:53:57

Cho mạch điện như hình vẽ
Resized Image
R1 = 35\Omega ; R2 = 55\Omega ; R3 = 20\Omega ; Rx có thể thay thế được cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A
a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB và cường độ dòng điện đi qua các điện trở và mạch chính khi Rx = 15\Omega ?
b) Xác định Rx để cường độ dòng điện qua các điện trở là như nhau?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác

Bài tập HNO3 cực khó trong

Vẽ ảnh của vật sáng trong

Tính tiêu cự của thấu kính trong

Xác định điện trở toàn mạch trong

Tính độ cao ảnh của thấu kính trong

Tính chỉ số ampe kế trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Nêu ưu điểm và nhược điểm của điện gió trong

Cách giảm hao phí trên đường dây tải điện trong

Các phương pháp phân tích ánh sáng trong

Đặc điểm của các tia sáng trong

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính trong

So sánh cấu tạo của mắt với máy ảnh trong

Cách khắc phục tật của mắt trong

Vẽ đường truyền tia sáng trong

Khái niệm kính lúp trong

Xác định chỉ số ampe kế trong

Tính thời gian nước sôi trong

Tính chiều dài quãng đường trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)