Ôn thi Online

Sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2015-12-23 03:00:19

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

Đóng góp bởi : maybay

Thể loại bài tập : phương trình phản ứng hóa học | hóa học 9 |

Bài tập khác

Tính khối lượng kết tủa tạo thành. trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Xác định tên kim loại trong phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat trong

Tính nồng độ phần trăm các chất trong

Viết phương trình hóa học các biến hóa trong

Nhận biết các lọ bị mất nhãn trong

Tính nồng độ mol các chất trong

Viết phương trình hóa học trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tính góc giữa hai mặt phẳng trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt trong

Đặc trưng suất điện động của nguồn điện trong

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)