Ôn thi Online

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2016-01-27 03:35:56

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thể loại bài tập : thể tích của vật thể tròn xoay | tính tích phân | toán 11 |

Bài tập khác

Tính các tích phân sau trong

Tính các giới hạn trong

Tìm thiết của hình chóp trong

Bài tập về tổ hợp trong

Tìm giới hạn trong

Giải phương trình trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Xác định tọa độ tâm đường tròn trong

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm trong

Giải bất phương trình trong

Tìm số lớn nhất trong khải triển. trong

Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)