Ôn thi Online

Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2016-03-17 03:10:07

Bài 1.Thực hiện các phép tính (không dùng máy tính cầm tay)
Resized Image

Bài 2
Cho biểu thức

Resized Image
1. Rút gọn biểu thức C.
2. Tìm giá trị của x để C=-1/3

Đóng góp bởi : casau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | toán 9 | thực hiện phép tính | tìm giá trị của x |

Bài tập khác

Giải các phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng- toán 9 trong

Tìm các số nguyên dương trong

Giải hệ phương trình trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tính bán kính đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Viết phương trình chính tắc của Elíp trong

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải các phương trình trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)