Ôn thi Online

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 89 | Cập nhật : 2016-04-06 03:13:09

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Resized Image
a) Tại điểm trên đồ thị có hoành độ x = -1
b) Biết tiếp tuyến song song với y = 5x +3

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thể loại bài tập : toán 11 | phương trình tiếp tuyến | toán 11 |

Bài tập khác

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)