Ôn thi Online

Viết phương trình tiếp tuyến

Lượt xem : 78 | Cập nhật : 2016-04-06 03:23:26

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x0=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết phương trình tiếp tuyến | tính đạo hàm | toán 11 |

Bài tập khác

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)