Ôn thi Online

Xác định tên kim loại phản ứng

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2016-04-06 03:40:15

Hòa tan 1,2 gam một kim loại R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl a % thu được 201,1 gam dung dịch A.
1. Xác định kim loại R.
2. Tính a và C% các chất có trong dung dịch A.

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thể loại bài tập : kim loại | hóa học 9 | dung dịch |

Bài tập khác

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Viết phương trình phản ứng hóa học trong

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học trong

Xác định tên kim loại trong

Viết pt biểu diễn dãy biến hóa trong

Tìm đường tiệm cận của đồ thị trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trong

Tính vi phân của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)