Ôn thi Online

Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của biểu thức

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2016-06-05 04:08:09

1/ Giải hệ phương trình

Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn
Resized Image
Tìm Min;Max của biểu thức
Resized Image

Đóng góp bởi : chimhoami

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giá trị lớn nhất | giá trị nhỏ nhất | giải hệ phương trình |

Bài tập khác

Tìm nghiệm phương trình trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm nghiệm của pt trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Tìm các nghiệm phân biệt của pt trong

Chứng minh pt vô nghiệm trong

Viết phương trình đường cao tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải và biện luận PT trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình bậc 3 trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)