Ôn thi Online

Tinh so lien ket peptit

Lượt xem : 137 | Cập nhật : 2016-10-24 09:10:44

Khi thủy phân hoàn toàn 0,2 mol peptit A mạch hở ( A có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH )

Bằng lượng NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng , cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 108,4 gam . Tính số liên kết peptit trong A?

Đóng góp bởi : hongbavi78

Thể loại bài tập :

Bài tập khác

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)