Ôn thi Online

Nguyên lý truyền nhiệt

Lượt xem : 51 | Cập nhật : 2017-03-06 12:18:45

Câu 1: Em hãy cho biết nguyên lý truyền nhiệt khi hai vật trao đổi nhiệt cho nhau.
Câu 2: Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nanakieu

Thể loại bài tập : Nguyên lý truyền nhiệt | vật lý 8 | nhiệt năng | nhiệt năng |

Bài tập khác

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập tự thụ phấn trong

Hệ hô hấp của người trong

Huyết áp trên cơ thể người trong

Đặc điểm của cột sống ở người trong

Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào trong

Cấu tạo và hoạt động của tim trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Tác hại của trùng kiết lỵ trong

Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ trong

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn trong

Cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh trong

Sơ cứu tai nạn gãy xương trong

Bào quan trong tế bào trong

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Đồ thị tiếp xúc với đồ thị trong

Bài tập về đường thẳng và đồ thị trong

Bài tập đường thẳng cắt đồ thị trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)