Ôn thi Online

Sinh 9 (help)

Lượt xem : 88 | Cập nhật : 2017-09-29 07:58:50

Một loài có bộ NST ký hiệu AaBbCc.

a,Một nhóm gồm 8 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 đợt bằng nhau để hình thành tế bào sinh tinh

Hãy xác định nguyên liệu tương đương và nguyên liệu cấu thành cung cấp cho số tế bào trên nguyên phân

b,Khi giảm phân loài trên có thể cho bao nhiêu loại grasdi?có thể ký hiệu các loại giao tử đó số tổ hợp có thể là bao nhiêu sau khi thụ tinh.

Đóng góp bởi : haswell

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Sinh 9 |

Bài tập khác

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Cơ chế hoạt động của bạch cầu trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)