Ôn thi Online

Bài tập về phương trình lượng giác

Lượt xem : 423
Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : maivantien | LEHOAIPHUONG | hongquanc8 | doanminhhung |

Thể loại bài tập : Phương trình | Lượng giác | Phương trình lượng giác | Khảo sát | Hàm số |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm miền xác định các hàm số sau trong

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số trong

Tìm chu kỳ của các hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập về hàm số đồng biến nghịch biến trong

Xác định m để hàm số sau đây luôn nghịch biến trong

Bài tập về phương trình trong

Xác định m để phương trình có nhiều hơn một nghiệm trong

Bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị trong

Bài tập về hàm số bậc ba trong

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm a để hàm số đạt cực trị trong

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : trong

Nêu điều kiện của các hệ số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)