Ôn thi Online

Tìm tập xác định của hàm số

Lượt xem : 253
Tìm tập xác định của hàm số

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : rytakun |

Thể loại bài tập : Hàm số | Tập xác định | Hàm số lôgarit |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm số gia của hàm số trong

Tính đạo hàm của hàm số sau trong

Xác định m để hàm số sau xác định trong

Tìm miền xác định của hàm số trong

Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau trong

Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm trong

Tìm miền xác định các hàm số sau trong

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số trong

Tìm chu kỳ của các hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập về hàm số đồng biến nghịch biến trong

Xác định m để hàm số sau đây luôn nghịch biến trong

Bài tập về phương trình trong

Xác định m để phương trình có nhiều hơn một nghiệm trong

Bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị trong

Bài tập về phương trình lượng giác trong

Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm trong

Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm trong

Bài tập về hàm số bậc ba trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)