Ôn thi Online

Bài tập về phương trình đường tròn

Lượt xem : 1.040
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đê các trực chuẩn hãy viết phương trình đường tròn đi qua điểm và tiếp xúc với hai trục tọa độ

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : huynhkhaduy | heolady0511 | simonvu98 | nightfury07 |

Thể loại bài tập : Hình giải tích trong mặt phẳng | Phương trình đường tròn |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Giải các hệ phương trình sau trong

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương trong

Giải hệ phương trình khi m=2 trong

Giải hệ phương trình trong

Xác định phép quay biến trong

Giải hệ phương trình sau trong

Xác định m để hệ vô nghiệm trong

Xác định m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm trong

Tìm tọa độ điểm thuộc Elip trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol trong

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm trong

Giải và biện luận hệ theo m trong

Giải bất phương trình vô tỷ trong

Giải bài tập về hình giải tích trong

Giải bất phương trình trong

Giải hệ bất phương trình hay trong

Tìm m để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương trong

Tìm tọa độ các đỉnh trong

Xác định tọa độ tam giác trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)