Ôn thi Online

Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có một nghiệm dương.

Lượt xem : 5.881
Cho hàm: a) Chứng minh rằng với mọi , hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.b) Chứng minh rằng với mọi , phương trình luôn có một nghiệm dương.c) Xác định để phương trình có một nghiệm duy nhất

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Bài tập về trục đối xứng trong

Bài tập về cực trị trong

Bài tập về tiếp tuyến trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Đường thẳng tiếp xúc đường cong trong

Bài tập về khảo sát hàm số trong

Bài tập về tìm tập xác định của hàm số trong

Khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm số gia của hàm số trong

Tính đạo hàm của hàm số sau trong

Xác định m để hàm số sau xác định trong

Tìm miền xác định của hàm số trong

Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau trong

Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm trong

Tìm miền xác định các hàm số sau trong

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số trong

Tìm chu kỳ của các hàm số trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)