Ôn thi Online

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Lượt xem : 509 | Cập nhật : 2013-02-22 11:31:41
Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Bài tập theo chuyên mục

(3000)

(1940)

(909)

(751)

(689)

(652)

(643)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(358)

(353)

(341)

(326)

(312)

(310)

(305)

(297)

(295)

(281)

(255)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(195)