Ôn thi Online

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Lượt xem : 1.489
Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Thành viên đã lưu bài này : knowyourenemy | laucamchau |

Thể loại bài tập : Phương trình của mặt phẳng | Khoảng cách giữa đường |

superman
24 Jan 2013

Bạn thử làm thế này nhé :D

Gọi (P1) là mp chứa d1 và song song với d2

=> P1::6x-7y-z+5 =0

Tương tự (P2) là mp chứa d2 và song song với d1

=> P2 : 6x -7y-z +9=0

VÌ (P) cách đều d1;d2 => (P) cách đều (P1) và (P2)

=> (P)// (P1) //(P2)

=> (P) :6x-7y-z +a =0

giả sử M(1,1,a-1) \in (P)

=> d(M,(P1))=d(M,(P2))

=>pt theo ẩn a nhé..!!!

>>>>>>xong nhé..!!

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm các yếu tố trong tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Viết phương trình mặt cầu trong

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Bài toán về Phương trình mặt phẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải các hệ phương trình sau trong

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương trong

Giải hệ phương trình khi m=2 trong

Giải hệ phương trình trong

Xác định phép quay biến trong

Giải hệ phương trình sau trong

Xác định m để hệ vô nghiệm trong

Xác định m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm trong

Tìm tọa độ điểm thuộc Elip trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)