Ôn thi Online

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Lượt xem : 825 | Cập nhật : 2013-01-16 02:36:25
Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng
superman
24 Jan 2013

Bạn thử làm thế này nhé :D

Gọi (P1) là mp chứa d1 và song song với d2

=> P1::6x-7y-z+5 =0

Tương tự (P2) là mp chứa d2 và song song với d1

=> P2 : 6x -7y-z +9=0

VÌ (P) cách đều d1;d2 => (P) cách đều (P1) và (P2)

=> (P)// (P1) //(P2)

=> (P) :6x-7y-z +a =0

giả sử M(1,1,a-1) \in (P)

=> d(M,(P1))=d(M,(P2))

=>pt theo ẩn a nhé..!!!

>>>>>>xong nhé..!!

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)