Ôn thi Online

Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)

Lượt xem : 6.223
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, và vuông góc với đáy1, Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)2. Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)

Thành viên đã lưu bài này : lquangnhat | trinhhoanglong |

Thể loại bài tập : Tọa độ trong không gian |

Ý kiến phản hồi



Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tìm thể tích phần không gian giới hạn trong

Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Tìm các yếu tố trong tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Viết phương trình mặt cầu trong

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Bài toán về Phương trình mặt phẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải các hệ phương trình sau trong

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương trong

Giải hệ phương trình khi m=2 trong

Giải hệ phương trình trong

Xác định phép quay biến trong

Giải hệ phương trình sau trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)