Ôn thi Online

Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất

Lượt xem : 5.423
Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: 1. Chứng minh rằng đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P)2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất3. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa (d) và tạo với (P) một góc

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tìm thể tích phần không gian giới hạn trong

Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Tìm các yếu tố trong tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Viết phương trình mặt cầu trong

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Bài toán về Phương trình mặt phẳng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải các hệ phương trình sau trong

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương trong

Giải hệ phương trình khi m=2 trong

Giải hệ phương trình trong

Xác định phép quay biến trong

Giải hệ phương trình sau trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)