Ôn thi Online

Tìm miền xác định của các hàm số

Lượt xem : 204
Tìm miền xác định của các hàm sốa) b) ;c) ; d) ;e) ; f) ;g) ; h) ;

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Tập xác định | Miền xác định | Hàm số |

Ý kiến phản hồiChú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Bài tập khác

Vẽ đồ thị hàm số sau trong

Tìm tập xác định của các hàm số trong

Chứng minh rằng hàm số sau đơn điệu trong

Bài tập hàm số đồng biến, nghịch biến trong

Bài tập về hàm số mũ trong

Tìm tập xác định của các hàm số sau trong

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau trong

Bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số trong

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số trong

Xét tính đồng biến và nghịch biến trong

Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu trong

Tìm m để mỗi hàm số xác định trên một khoảng trong

Chứng minh hàm số đồng biến trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau trên khoảng xác định trong

Tính đạo hàm trong

Bài tập đạo hàm hay trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Bài tập về tích phân hàm lượng giác trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(785)

(751)

(693)

(689)

(652)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(357)

(353)

(341)

(312)

(310)

(297)

(295)

(291)

(281)

(273)

(255)

(253)

(246)

(244)

(234)

(226)

(226)

(202)

(200)

(197)

(196)

(196)

(195)