Ôn thi Online

Bài tập trực tuyến

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau

tìm các số a;b;c biết (a-1)/2=(b-1)/3=(c-1)/4 và 2a+3b-c=50

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Sinh 9 (help)

Một loài có bộ NST ký hiệu AaBbCc.

a,Một nhóm gồm 8 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 đợt bằng nhau để hình thành tế bào sinh tinh

Hãy xác định nguyên liệu tương đương và nguyên liệu cấu thành cung cấp cho số tế bào trên nguyên phân

b,Khi giảm phân loài trên có thể cho bao nhiêu loại grasdi?có thể ký hiệu các loại giao tử đó số tổ hợp có thể là bao nhiêu sau khi thụ tinh.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Vì sao ếch được xếp vào lớp lưỡng cư? ếch thường sống ở nơi ẩm ướt và bắt mồi vào ban đêm vì sao?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Những bộ phận của hạt

1.Hạt gồm những bộ phận nào ? Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?
2.Quả và hạt có những cách phát tán nào? Mỗi loại cho 2 ví dụ.
3.Trình bày chu trình sinh sản và phát triển của cây dương xỉ ? Từ đó nêu điểm tiến hóa của cây dương xỉ so với cây rêu

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Các tật di truyền ở người

Nêu các tật di truyền ở người và nguyên nhân phát sinh.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Hoạt động của quá trình giảm phân

Nêu hoạt động và hình thái của NST qua các kì của giảm phân II.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng

Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng. Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là động vật quý hiếm? Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc

Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc? Phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lẻ? Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

Hãy trình bày đặc điểm bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo trong và chức năng của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Quá trình phân chia tế bào

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc

a.Trình bày đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc và những thuận lợi, khó khăn
của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
b. Trình bày kết quả hiện đại hoá trong công nghiệp của Trung Quốc. Nguyên nhân nào đưa đến kết quả đó?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Dân cư ở khu vực Châu Á

Vì sao dân cư tập trung đông đúc nhất ở khu vực Châu Á gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Giải thích hiện tượng ngày đêm

a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất ?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí: Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1: Thế mạnh sản xuất nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ là gì? Vì sao?
Câu 2: Trình bày một số tài nguyên thiên nhiên chủ yếu ở Tây Nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Hậu quả của dân số tăng nhanh

Câu 1: 2 điểm: Ở nước ta, dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì ?
Câu 2: 2 điểm: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi phát triển khai thác hải sản ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo và chức năng của da.

Trình bày cấu tạo và chức năng của da.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Phân biệt đồng hoá và dị hoá

Câu1: Trình bày những đặc điểm tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú?

Câu 2: Phân biệt đồng hoá và dị hoá? Tại sao đồng hoá và dị hoá là hai quá trình đối lập nhưng lại thống nhất trong mỗi cơ thể sống?< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 789 ... Tiếp >